مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری: در این مرحله، پس از اینکه شما با تیم حرفه ای و با تجربه ی ما ارتباط برقرار کردید، بر اساس خواسته ها و برنامه های شما، مناسب ترین گزینه ها به شما ارائه می شود و تامین امنیت این خدمات از طریق عقد قرارداد در راس اهداف ما قرار دارد.

از طریق اطلاعات سمت راست، می توانید به طور خلاصه در مورد خدماتی که دریافت خواهید کرد صاحب اطلاعات شوید.

  1. آماده سازی گزینه های مناسب با توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریانمان.

  2. ارائه ی خدمات مشاوره ای متناسب با روند فروش

  3. دریافت کد مالیاتی ترک

  4. حاضر کردن تمامی مدارک / برگه های لازم

  5. باز کردن حساب بانکی در ترکیه

  6. سند و فرایند فروش

  7. در مراحل انتقال سند مالکیت در موسسات مجاز ترکیه، نماینده ی مشتری بودن

  8. محافظت از اطلاعات شخصی مشتری